Kapital

Det kapital vi investerar, tillsammans med vårt engagemang, kan användas för t ex expansion, företagsförvärv eller förändringar i ägarstrukturer, som till exempel vid generationsskiften och avknoppningar. För oss är entreprenören och företagsledningen av avgörande betydelse när vi tar beslut om en investering. Vi tror på ett fortsatt ägarengagemang från entreprenören och ledningen. Vår ambition är att ha en ägarandel på 10 – 40 %. Vi investerar också gärna tillsammans med andra investerare som delar vår investeringsfilosofi.

Vi kan erbjuda drivna personer att bli entreprenörer och ägare vid t.ex avknoppning och MBO

KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2022 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.