Chiffonjéns Nätverksdag den 25 oktober 2019

Med en härlig vy över Stockholms hamninlopp en frisk höstdag samlades ett 90-tal från Chiffonjéns nätverk i Kolskjulet på Kastellholmen för att ta del av vad Chiffonjén har erbjuda, inspireras och nätverka.

Dagen började med information om Chiffonjéns verksamhet och en närmare presentation av Chiffonjéns senaste investeringarna i onoterade företag.

Chiffonjén har idag ett 40-tal entreprenörsfamiljer som delägare och en portfölj med investeringar till ett värde av ca 160 mkr. Värdetillväxten har varit bra de senaste åren med en genomsnittlig avkastning på 28 % de senaste fem åren.

Under det senaste året har investeringar gjorts i de onoterade bolagen Malwa Forest, Hjo Verktyg och Fastighetsbolaget Emilshus, vilka presenterades av VD i respektive bolag. Samtliga tre vittnade om en positiv utveckling under året och det positiva i att ha fått Chiffonjén som delägare.

Emilshus har gjort flera fastighetsaffärer under året och den senaste affären med Sagax ger en värdering av Emilshus aktie som är 19 % högre än vid årsskiftet. VD Jakob Fyrberg framhöll Emilshus närhet till sina hyresgäster som en framgångsfaktor.

Gustav Österström, VD Spectria Invest, där Chiffonjén är en av åtta delägare presenterade fondens första investeringar i Moderskeppet och Combique och hintade om vad som var på gång. Spectria gör gärna saminvesteringar med Chiffonjén och andra intressenter.

Därefter var det dags för Chiffonjéns värdemässigt största innehav, knappt 50% av portföljen, Investment AB Spiltan. VD Per H Börjesson kommenterade de senaste investeringarna, bl a årets största investering med 185 mkr i P&E Persson, som kan följas av flera fastighetsinvesteringar tillsammans med P&E Persson.

Per tog också upp risken med ett upphandlat fondtorg i PPM som kan leda till mindre antal fonder, mer indexnära förvaltning och mindre kapital till svenska bolag. Blir det verklighet kan det innebära att t ex Spiltan Aktiefond Småland får göra större försäljningar av innehav i småländska företag då de riskerar att inte kunna vara med i PPM-systemet.

Spiltans värdemässigt största innehav är Paradox Interactive som introducerades. Paradox Interactives finanschef, Alexander Bricca, beskrev de centrala delarna i bolagets strategi och hur de planerar att utveckla verksamheten för fortsatt tillväxt.

Efter genomgång av en del av Chiffonjéns investeringar gavs nu plats för ny kunskap och inspiration. Först ut på scen var Joel Rönneman, marknadschef på Kjell & Co. Han berättade hur Kjell & Co jobbar med att utveckla sin verksamhet med hjälp av insamlad data men alltid med kunden i fokus. Han framhöll hur viktiga medarbetarna är för att nå framgång på en tuff marknad. Tekniken ska hjälpa medarbetarna till att ta hand om kunderna på bästa sätt och även ge merförsäljning. Joel redovisade också vilka trender inom teknikområdet som de följer extra noga; röststyrning, Internet of Things och maskininlärning (AI).

Efter en god lunch med möjlighet till nätverkande fick deltagarna mer kunskap om innovation och hur viktigt det är för att kunna digitalisera och utveckla verksamheter. Carl Jonson, Senior Innovation & Business Advisor på SLU Holding beskrev vad en innovation är ur ett akademiskt perspektiv. ”En uppfinning blir en innovation först när den nått marknaden”, vilket är en nog så stor utmaning. Carl beskrev också hur vi är på väg från en linjär till en cirkulär ekonomi ur ett hållbarhetsperspektiv.

Petter Jacobs, affärsarkitekt och Innovationsansvarig på JSC it-partner, ställde frågan varför så få bolag är bra på innovationer när det finns så många idéer. Petter svar är att det behövs kultur och struktur för att få idéer att bli innovationer. En företagskultur som uppmuntrar idéer – ”inget är rätt eller fel” – och en struktur som tar hand om de idéer som genereras av medarbetarna. Baserat på egen erfarenhet så uppmanade han också att tidigt involvera kunder för att testa idéer. Chiffonjéns portföljbolag vittnade om hur de jobbar med innovationer.

Dagen avslutande föredrag handlade om investeringar som var och en kan göra på egen hand. Under ledning av Mikael Pauli, Special Clients Söderberg & Partners presenterade Pär Andersson, förvaltare på Spiltan Aktiefond Småland och Spiltan Aktiefond Sverige och Henrik Söderberg, förvaltare på CWorldwide Sweden Small Cap sin syn på aktiemarknaden och gav några konkreta aktietips; Fortnox, Enea, Coor, Mycronic och Mips. Om svenska börsen kommer var upp eller ned om ett år var man inte överens om.

Sist ut var antikvitetsexperten Knut Knutson som delade med sig av sina egna erfarenheter av investeringar i aktier och konstaterade att det är bättre att investera i sitt eget boende. Själv investerar han i skog, målningar och antikviteter. Knut avslöjade också att Småland är det område i Sverige med flesta förfalskningar av konstverk. Med på scenen fanns äkta varor i form av målningar av Bruno Liljefors och Ola Billgren samt en skulptur av Döderhultaren.

Chiffonjén använde också Nätverksdagen till att uppmärksamma konsekvenserna av ett hjärtstopp. Genom att ha nära tillgång till en hjärtstartare ökar chanser dramatiskt att överleva. Mot denna bakgrund skänkte Chiffonjén en hjärtstartare till fyra av sina portföljbolag att placera i sina lokaler som omtanke för sina värdefulla medarbetare. Med Knut Knutson som auktionsförrättare genomfördes också en välgörenhetsauktion. En hjärtstartare skänkt av Chiffonjén med sponsring från RoNi Medical AB ropades in för 19 000 kr, som går som gåva till Hjärt-Lungfonden. Tack till Johan Schelin för detta generösa bud!

Dagen avslutades med mingel kring småländsk ostkaka från Ostkaksbageriet i Vrigstad.

Tack till alla medverkande och deltagare för att ni gjorde Chiffonjéns Nätverksdag till en bra dag!

KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2022 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.