CIND

Cind utvecklar system för mätning av fram för allt volym med hjälp av avancerad bildbehandlingsteknik och artificiell intelligens. Cinds mätteknik är marknadsledande och gör det möjligt att genomföra noggrann skanning och mätning av volym och kvalité på till exempel pallgods och virkesbilar. Kunderna finns framför allt inom skogs- och logistikindustrin.

Cind grundades 2015 som en avknoppning från SAAB och finns idag i Jönköping.

För den internationella expansionen tog Cind in 30 mkr i oktober 2021 där Chiffonjén var en investerare tillsammans med Entreprenörinvest, Spectria Invest och grundarna. Chiffonjéns ägarandel uppgår till 9 %.

KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2022 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.