Extern finansiering vid företagsexpansion
maj 24, 2019
Investering till Familjeföret
mars 9, 2020
regler-generationsskifte

Chiffonjén – Nya regler för generationsskifte

Från och med den 1 juli 2019 finns det nya bestämmelser kring ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. Med de gamla villkoren kunde överlåtelse av ett fåmansföretag till en familjemedlem innebära större beskattning än om företaget överlåtes till en familjemedlem; med nya villkoren är det samma skatt oavsett om överlåtelsen av ett fåmansföretag sker till en närstående eller utomstående. Glädjande nyheter för äldre företagare som vill se sitt livsverk fortsätta, en ändring som gör att fler familjeföretag kan fortsättas att drivas inom familjen.

Men de nya bestämmelserna innehåller även ett verksamhetskrav, och dessa krav sträcker sig över flera år för säljaren. Vi på Chiffonjén har stor erfarenhet av generationsskifte och de juridiska lagarna och kan hjälpa ditt företag att planera generationsskiftet.


Överlåtelse till närstående eller utomstående – med en betydande skillnad

En betydande skillnad, trots de nya reglerna, är att om en verksamhet överlåtes till en närstående måste den tidigare ägaren sluta vara verksam i företaget. Detta krävs dock inte om företaget överlåtes till en utomstående, extern part.

Verksamhetskravet kan ställa till problem i form av negativa skatteeffekter ifall den gamla ägaren fortsätter vara verksam i ett företag som överlåtits till en närstående. Sveriges företagare – ett åldrande släkte med hundratusentals anställda

- Fyra av tio företagare är 55+

- En sjättedel är över 65+

- 47 000 svenska företag har en äldre ägare

- 310 000 anställda arbetar i företag med en äldre ägare

(Källa: Rapport som publicerades av Företagarna 2018)

Vad innebär det i praktiken? Många företag runt om i Sverige står inför ett generationsskifte, och tack vare de nya reglerna blir det enklare för familjeföretag att fortsätta vara verksamma inom familjen. Det gäller dock att planera generationsskiftet väl, med karenstider med verksamhetskrav där nya ägaren måste varit aktiv inom företaget fem av sju år innan generationsskiftet krävs det att vara ute i god tid med planeringen. Ett generationsskifte som sker hastigt kan både vara onödigt dyrt och skadligt för företaget.


Fåmansföretag

Ett företag räknas som ett fåmansföretag om det är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där mer än 50 procent av rösterna innehas av fyra eller färre delägare. Många fåmansföretag drivs av äldre ägare som gärna vill se sitt livsverk gå vidare inom familjen, något som tack vare de nya reglerna inte längre är en förlust skattemässigt.


Generationsskifte – ett tillfälle för nya möjligheter

Med ny ägare inom företaget tillkommer även nya kompetens, nya idéer och större nätverk. Är ditt företag på väg att göra generationsskifte? Börja planera i tid, involvera alla familjemedlemmar som är delaktiga i företaget och tar gärna in hjälp utifrån som kan hjälpa er se till att allting går rätt till. God kommunikation och planering är grunden för ett lyckat generationsskifte. Vi på Chiffonjén kan hjälpa er, både som extern investerare och med vår kunskap om just ägarskiften, överlåtelser, juridik och skatteregler. Vi kan hjälpa er att värdera tillgångar, kommunicera och vårda relationen med anställda och kunder samt kontakt med leverantörer och långivare.


Chiffonjén

Vi är ett aktieägarnätverk med många entreprenörer, redo att erbjuda er både aktivt och professionellt styrelsearbete. Vi har lång erfarenhet av att utveckla företag och gör långsiktiga investeringar i både noterade och onoterade tillväxtföretag. Vår expertis inom de avtal som krävs och olika överlåtelseformer hjälper ditt företag att fortsätta utvecklas.

KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2018 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.