Dessa köpvillkor gäller för samtliga beställningar och bokningar på denna webbplats och andra webbplatser som vi nyttjar i vår verksamhet.

Köp
Vid beställning och bokning träffas avtal om köp först när Investment AB Chiffonjén bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas omgående per mail efter det att beställning mottagits.
Du beställer genom att fylla i antal biljetter och därefter efterföljande uppgifter som krävs för deltagande i evenemanget. Beställningen bekräftas av dig genom betalning.
Priser och betalning
I priser ingår lagstadgad moms.
Betalning sker via Swish eller kortbetalning via PayPal.
Ångerrätt
Vid köp av evenemang ingås bindande avtal vid bokning. Eventuell möjlighet till avbokning och återbetalning anges för respektive evenemang. Om ett evenemang av någon anledning inte skulle bli av (och vars anledning inte täcks av Force Majeure) kommer du erbjudas att delta på ett annan evenemang eller få pengarna tillbaka.
Reklamationer
Om du av något skäl skulle vilja reklamera en bokning kontaktar du info@wp.chiffonjen.se, varpå Investment AB Chiffonjén beslutar om anledningen till reklamationen är godtaglig eller inte. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.
Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll.
Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Uppgifterna kan användas av Investment AB Chiffonjén ur marknadsföringssyfte, men ges aldrig ut till tredje part. Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få uppgifter om den information som vi har registrerat på dig. Om du anser att den är felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Vidare har du rätt att få information om hur dina personuppgifter har använts. Investment AB Chiffonjén ges tillstånd att använda evenemangsbilder och video där deltagare vid evenemang avbildas i marknadsföring. Vi stöder oss på intresseavvägning när vi dokumenterar evenemang.
Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Investment AB Chiffonjén
Org nr 556234-9034
KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2022 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.