Spiltan

Spiltan investerar långsiktigt i entreprenörsledda företag med tillväxtpotential. Genom att köpa minoritetsandelar erbjuder Spiltan en möjlighet för skickliga entreprenörer till fortsatt stort ägande, inflytande och ansvar i det egna bolaget. Genom långsiktighet, kompetens, erfarenhet och personligt engagemang skapar Spiltan förutsättningar för en stabil utveckling och bra avkastning.

Spiltans största innehav, värdemässigt, är Paradox Interactive, noterat på First North Stockholm, där man äger ca 17 % av aktierna. Totala substansvärdet för Spiltan per 31 december 2020 var 7,5 mdr varav 4,3 mdr avser innehavet i Paradox Interactive.

Tillsammans med Spiltan Fonder tog Chiffonjén 2008 initiativ till att starta Spiltan Aktiefond Småland med övertygelsen att småländska bolag presterar bättre avkastning än börsen i övrigt. Chiffonjén var tillsammans med sitt nätverk de första investerarna i fonden. Idag uppgår förvaltat kapital i fonden till över 3 mdr.

Spiltan är även delägare i Chiffonjén med en ägarandel på 12,8 % och tillsammans har vi investerat i Guideline Geo

Chiffonjén gjorde sin första investering i Spiltan 2007 och äger idag 2,2 % av aktierna i bolaget och är efter huvudägaren och VDn Per H Börjesson med familj näst största aktieägare. Totalt har bolaget ca 5 000 aktieägare. Spiltans aktie handlas på Alternativa listan hos Pepins.com en gång i månaden.

KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2022 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.