Omnia Garden

Omnia Garden levererar tjänster avseende inköp och logistik av växter till nordiska företag med e-handel. Verksamheten startades 2015 har haft en starkt tillväxt, driven av sina kunders snabba utveckling inom e-handel.

För att stärka bolaget i en fortsatt tillväxtfas genomfördes 2018 en kapitalanskaffning där Chiffonjén var huvudinvesterare och även bidrog med rekrytering av ny VD att leda bolagets utveckling. Chiffonjéns äger 26 % av aktier med möjlighet till ökat ägande via ett konvertibelt lån.

KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2018 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.