Spectria Invest

Spectria Invest är en investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden ska bidra till att företag utvecklas, genom både kapital och ett aktivt ägande.

Fonden ägs av ett antal erfarna investerare, näringslivet och akademien. Förvaltarteamet består av Emtio Invest, Trinova Ventures och Science Park Jönköpings län, som tillsammans driver det operativa utvecklingsarbetet av såväl fonden som portföljbolagen.

Spectria Invest har sin bas och är verksam i Jönköpingsregionen där fonden investerar mellan 1-12 MSEK i entreprenörsdrivna bolag med en tydlig tillväxtpotential och där dess engagemang kan göra väsentlig skillnad för ökad tillväxt. Chiffonjén har åtagit sig att finansiera 16,8 % av fondens investeringar som har en kapitalbas på 58 mkr. Verksamheten startades under 2018 och har hittills investerat i åtta bolag.

KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2022 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.