Spectria Invest

Spectria Invest är en investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden ska bidra till att företag utvecklas, genom både kapital och ett aktivt ägande.

Fonden ägs av ett antal erfarna investerare, näringslivet och akademien. Förvaltarteamet består av WilRon Ventures, Emtio Invest, Jönköping Business Development och Science Park, som tillsammans driver det operativa utvecklingsarbetet av såväl fonden som portföljbolagen.

Spectria Invest har sin bas och är verksam i Jönköpingsregionen där fonden investerar mellan 1-10 MSEK i entreprenörsdrivna bolag med en tydlig tillväxtpotential och där dess engagemang kan göra väsentlig skillnad för ökad tillväxt. Chiffonjén har åtagit sig att finansiera 12,5 % av fondens investeringar som f n kan uppgå till 40 mkr. Verksamheten startades under 2018 och har hittills gjort en investering..

KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2018 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.