Chiffonjén investerar när CIND tar in 30 mkr

av Magnus Trast 29 oktober, 2021 i Chiffonjén

Cind levererar mätsystem till världsledande företag inom logistik- och skogsindu-strin. Nu tar bolaget in 30 miljoner kronor via nyemission. Kapitalet kommer i hu-vudsak från Chiffonjén tillsammans med Entreprenörinvest, Spectria Invest och flera av de befintliga ägarna. Genom investeringen växlar Cind upp sin internation-ella expansion.

Det högteknologiska företaget CIND AB startade år 2015 som en avknoppning från SAAB AB. Bolaget fokuserar på volymmätning med hjälp av avancerad bildbehand-lingsteknik och artificiell intelligens. Tekniken gör det möjligt att genomföra nog-grann skanning och mätning av volym och kvalité på till exempel pallgods och vir-kesbilar. Kunderna finns framför allt inom skogs- och logistikindustrin.

Internationalisering på agendan

Nu tar Cind in 30 mkr genom en nyemission. Cind har etablerat sig som en mark-nadsledande aktör på den svenska marknaden. Kunder som exempelvis Stora Enso, DSV och Södra har idag effektivare logistikflöden och mätprocesser tack vare Cinds produkter. Genom det nya kapitalet samt de nya ägarnas involvering planerar bola-get att göra en stor satsning mot den internationella expansionen.

- Cind välkomnar Entreprenörinvest, Spectria Invest och Investment AB Chiffonjén som partners och delägare i bolaget. Vi ser fram emot att tillsammans ta nästa steg i Cinds utveckling, säger Roger Persson, styrelseordförande i Cind och VD för Saab Ventures.

- Cinds produkter har redan skapat stort intresse globalt. Nu säkerställer vi att vi har resurser för att sälja och leverera till nytillkomna kunder över hela världen. Detta innebär också att vi kommer att växa lokalt i Jönköping, säger Marcus Schelin, VD på Cind.

Minskade utsläpp genom ny patenterad teknologi

Ökad e-handel och fokus på optimering av lastutrymme driver användandet av fraktgrundande volymvikt som prismodell, och därmed behovet av effektiv di-mensionering av pallgods och paket globalt. Genom CINDs CargoSpect mäts och dimensioneras allt gods automatiskt vilket innebär att mätdata får agera fakture-ringsunderlag. Detta bidrar dels till ökad kontroll och lönsamhet, dels även till håll-bart optimerade transporter där den ökade effektiviteten resulterar i minskade fos-sila utsläpp.

- CargoSpect är det enda systemet i Europa som är godkänt för automatisk mätning av gods i rörelse vilket innebär att kapaciteten kan ökas mångfalt. Därför behöver våra kunder inte längre prioritera vilket gods som skall mätas, fortsätter Marcus Schelin.

- Cind är ett mycket intressant bolag med spännande produkter som har en väldigt stor potential i framtiden. Deras produkter ökar effektiviteten, lönsamheten och hållbarheten inom logistik och skogsindustrin vilket passar oss som investerare. Vi är väldigt stolta över att få vara med på en intressant resa där vi ska växla upp bo-laget i framtiden ihop med bolagets medarbetare och övriga ägare, säger Magnus Trast, VD på Investment AB Chiffonjén.

För mer information:

Magnus Trast, VD Investment AB Chiffonjén, telefon 070-518 80 65, mail magnus.trast@chiffonjen.se

Chiffonjén och 2M Invest investerar 10 miljoner kronor i Gigantic Duck

av Magnus Trast 1 september, 2021 i Chiffonjén

Investment AB Chiffonjén och ett investerarnätverk med 2M Invest som ankarinvesterare investerar sammanlagt 10 miljoner kronor när det Boråsbaserade dataspelsbolaget Gigantic Duck tar in pengar för expansion. Pengarna ska gå till att utveckla spelet Bombergrounds: Battle Royale, som redan har rönt massmedial uppmärksamhet för sina framgångar.

- Genom det kapital vi nu får in kan vi öka takten i utvecklingen av spelet. Dessutom knyter vi affärsmannaskap och erfarenhet av att driva start-ups till bolaget och dess styrelse, säger Jimmy Nyström, vd och grundare av Gigantic Duck.

Det var i början av mars 2020 som Gigantic Duck lanserade en early access-version av spelet Bombergrounds: Battle Royale, och som utan marknadsföring fick 700 000 användare redan de första månaderna.

- Vi stod ödmjuka inför succén och förstod då vilken potential spelet verkligen har. Det var också då vi insåg att vi behöver ta in kapital för att göra spelet rättvisa, säger Alexander Martinovic, vice vd och medgrundare av Gigantic Duck.

Nu väljer Chiffonjén att gå in i bolaget, vilket också innebär en ny bransch för bolaget.

- Jag är övertygad om att vi tillsammans med grundarna kan åstadkomma något riktigt bra. En ny bransch för oss och vi investerar vanligtvis i en senare fas. Men demolanseringen har genererat intäkter och visat på tillväxtpotential. Inom vårt nätverk har vi erfarenhet som kan tillföra kompetens, säger Magnus Trast, vd i Chiffonjén. Petter Jacobs, en av Chiffonjéns delägare, kommer att ta plats i Gigantic Ducks styrelse.

Den andra investeraren, 2M Invest, som företräder ett investerarnätverk, investerar lika mycket. Det är också de som tar hand om klubban i styrelserummet.

- Det är två riktigt bra killar som har lagt grunden för något som kan bli riktigt stort. Nu väntar hårt arbete från styrelse och medarbetare för att leverera och sedan lansera spelet ordentligt. Jag ser fram emot denna resa, säger Mikael Haag, tillträdande styrelseordförande i Gigantic Duck.

För mer information:

Magnus Trast, VD Investment AB Chiffonjén, telefon 070-518 80 65, mail magnus.trast@chiffonjen.se

Entreprenörinvest och Chiffonjén nya delägare i JLM

av Magnus Trast 11 juni, 2021 i Chiffonjén

Hans Kulander har sedan 1991 varit huvudägare i Dikeshäxan AB som genom helägda dotterbolaget JLM Scandinavia säljer maskiner för horisontell styrbar borrning i Norden, Polen och Ukraina.

Hans Kulander målsättningen har varit att ledningen i JLM ska få möjlighet att utöka sitt delägande i verksamheten. Detta har nu blivit möjligt när Hans Kulander överlåter samtliga sina aktier till ledningen, styrelseledamöter, Chiffonjén och Entreprenörinvest. Investment AB Spiltan är sedan tidigare långsiktig delägare i JLM och är fortsatt med.

”Jag känner mig ödmjuk, tacksam och inspirerad över denna möjlighet att fortsätta utveckla JLM Gruppen som delägare tillsammans med nya och befintliga aktieägare samt våra kunniga och dedikerade medarbetare” säger Peter Skoog, VD.

JLM har med sin 50-åriga erfarenhet och sina produkter i Ditch Witch, American Augers, Trencor, Subsite, Hammerhead, Dupagro, HÄNY och Baroid en stark marknadsposition. De nya ägarna ser fram emot att stärka bolagets position i framtiden. Tillsammans ska vi leverera förstklassig utrustning till de som är med och bygger infrastruktur.

Chiffonjén och Entreprenörinvest är två investmentbolag med rötterna i Småland som gläds åt att göra sin första saminvestering med förhoppningen att det ska bli fler i framtiden.

Mer information finns på www.chiffonjen.se, www.entreprenorinvest.se och www.jlmscandinavia.se

För ytterligare information kontakta Magnus Trast, VD Investment AB Chiffonjén, telefon 0705 188 065 eller mail magnus.trast@wp.chiffonjen.se eller Ulf Annvik, VD Entreprenörinvest telefon 070-698 78 48 eller ulf.annvik@entreprenorinvest.se

Emilshus fyller på kassan

av Magnus Trast 12 mars, 2021 i Chiffonjén

Det småländska fastighetsbolaget Emilshus har som mål att fram till 2023 genom förvärv bygga upp ett fastighetsbestånd om 5 mdr. Under 2020 genomfördes förvärv 1,0 mdr och per årsskiftet värderades portföljen med småländska fastigheter till 2,7 mdr. Substansvärdetillväxten per aktie uppgick under 2020 till 26 %!

Första förvärvet 2021 är genomfört och nu fyller Emilshus på kassan för att stärka sin finansiella ställning för ytterligare tillväxt.

En fulltecknad företrädesemission om ca 85 mkr har genomförts där Chiffonjén har tecknat för sin andel i bolaget. Emilshus har också, inom ramen för sitt obligationslån som finns noterat på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List, emitterat ytterligare obligationer om 150 mkr.

 

Hillerstorp 2:106 - Gnosjö

Entiros accelererar med kapital från Spectria Invest

av Magnus Trast 17 december, 2020 i Chiffonjén

Den Science Park-baserade investeringsfonden Spectria Invest, där Investment AB Chiffonjén är delägare, adderar sitt fjärde bolag till portföljen. Entiros är ledande specialister inom systemintegration och hjälper företag att smartare och snabbare integrera med hjälp av rätt strategi, metod och verktyg. Nu tar bolaget in 6,4 MSEK via en nyemission för att öka hastigheten i marknadsetableringen av online-verktyget Entiros Starlify. Entiros Starlify är ett SaaS-verktyg (Software as a Service) för att organisera och visualisera integrationer och applikationer.

Investeringsrundan leds av Spectria Invest och därtill deltar Almi Invest, befintliga ägare, medarbetare och styrelse.

I och med den ökade takten av digitalisering blir det allt viktigare att data finns tillgänglig för rätt person eller system i rätt tid. Entiros tjänster möjliggör en accelererad digital transformationstakt genom att utveckla dataflöden och göra dem lättillgängliga och återanvändbara. Entiros erbjuder också personcertifieringen Certified Integrator.

Entiros mission är öppenhet och att utveckla integrationsbranschen. Under tio år har företaget hjälpt globala företag som Volvo Cars, Gant och Schibsted att utveckla och effektivisera sina integrationslösningar. Baserat på dessa erfarenheter har nu Entiros Starlify utvecklats, vars marknadsetablering är anledningen för nyemissionen.

Entiros har etablerat sig som en mycket stark aktör på marknaden för systemintegrationer. Vi tror starkt på teamet, på grundverksamheten som har byggts upp och på den nya tjänsten Entiros Starlify. Dialogen med teamet har förts under en längre tid men nu var tajmingen rätt för både oss och bolaget att genomföra investeringen. Vi ser mycket fram emot, att tillsammans med medarbetarna och övriga ägare, vidareutveckla och stärka Entiros position på den växande marknaden som bolaget befinner sig i, säger Gustav Österström, VD på Spectria Invest.

 

Organisera och visualisera integrationer och system

I Entiros Starlify samarbetar utvecklare, arkitekter och ledning för att driva digital transformation. Verktyget ger tydlighet och insikt av nuläget och målbilden för att kunna ta rätt beslut i den fortsatta utvecklingen. Ett visualiserat och organiserat applikationsnätverk skapar också överblick över vilka integrationer som finns och vad som går att återanvända, för att både spara tid och pengar.

Vårt kundlöfte är systemintegration på rätt sätt med upp emot tio gånger snabbare leveranser över tid genom rätt teknik, metod och arkitektur. Med Entiros Starlify kan vi nu nå ut till systemutvecklare internationellt med vår best practices och ge dem verktygen för att själva nå dessa effekter. Globalt spenderar världens ca 25 miljoner systemutvecklare i snitt en timme om dagen på integration mot andra system. Därmed omsätts idag värden motsvarande Sveriges BNP enbart på systemintegration. Med Entiros Starlify på världsmarknaden hoppas vi att tusentals verksamheter i privat och offentlig sektor kan nå nya höjder genom ökade informationsflöden. Detta blir möjligt tillsammans med Spectria Invest och Almi Invest, säger Gustav Rosén, VD på Entiros.

Om Spectria Invest

Spectria Invest är en investeringsfond med koppling till Science Park i Jönköpings län, som investerar i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden ska bidra till att företag utvecklas, genom både kapital och ett aktivt ägande. Bakom fonden finns erfarna investerare, näringslivet och akademin.

För mer information om Spectria Invest och dess ägare, se www.spectriainvest.se

Om Entiros Integrations

Entiros är oberoende specialister på integration av informationssystem. Vi driver utvecklingen inom systemintegration och levererar lösningar för en innovativ digital framtid, genom integration på plattformar som bygger på öppna ramverk. Vi tar totalansvar för integration, från strategisk rådgivning och förstudie till drift och support.

www.entiros.se

Malwa levererar maskin nr 200 i 560-serien med rekordstor orderstock

av Magnus Trast 26 Oktober, 2020 i Chiffonjén

I början av oktober lanserade Malwa Forest den fjärde generationens Malwa 560. Nu är den första sålda maskinen färdig för leverans till Bertil Olausson, självverksam skogsägare i Nässjö.

De tre senaste åren har varit de händelserikaste i företagets historia och framgångarna avspeglas i både resultat och marknadsposition. 2020 har inneburit utmaningar för hela branschen som få kunnat förutspå – Malwa Forests VD Hans Lindberg ser, läget till trots, optimistiskt på framtiden: ”Som en följd av pandemin gör vi i år ett tapp på ca 20%, men går samtidigt in i 2021 med rekordstor orderstock. Efter att ha behövt korttidspermittera personal under våren befinner vi oss nu istället i ett läge där vi nyanställer för att kunna öka produktionstakten i vår.”

”Nymaskinsordrar har i dagsläget leveransdatum i april” tillägger Magnus Wallin, Malwas grundare och affärsutvecklingschef. Han fortsätter: ”Jag tror vi ser resultatet av en lyckad produktlansering, men också hur viktigt det är att snabbt kunna ställa om inom organisationen och anpassa arbetssätt till den nya verklighet pandemin innebär. Ett vanligt år hade vi stått på mässor och besökt våra distributörer runt om i Europa. Istället har vi själva åkt ut på en landsomfattande demoturné, ökat tillgängligheten för privata coronasäkrade visningar och jobbat kreativt med digitala verktyg för att kunna mötas över gränserna”.

Reseavrådan och ett allmänt osäkert världsläge har till viss del bromsat in Malwas exportsatsningar under det gångna året, men på sikt finns det gott om positiva signaler. ”Vi vet att efterfrågan på skogsmaskiner inom kompaktklassen är på uppgång i Europa och vi har stort självförtroende i vår produkt. Under året har vi etablerat distribution i ett par nya länder. Vi hoppas på att kunna stärka dessa samarbeten under 2021 och kanske även ta steget in på ytterligare någon marknad. När det återigen går att mötas på ett säkert sätt står vi väl förberedda” avslutar Hans.

 
Malwa-Artikel

Ett nätverk med entreprenörer för entreprenörer

av Magnus Trast 20 Oktober, 2020 i Chiffonjén

En viktig hörnsten i Chiffonjéns verksamhet är det starka och engagerade nätverk som byggs med våra aktieägare som grund. En gång om året bjuds hela nätverket in för att få ny kunskap, inspireras och skapa nya kontakter. I år genomfördes Nätverksdagen i oktober med hänsyn tagen till de rekommendationer som fanns för konferenser.

Chiffonjéns ordförande Lars-Åke Rydh inledde dagen med att hälsa alla välkomna och presentera dagens tema, hållbarhet och investeringar. Magnus Trast, Chiffonjéns VD, presenterade hur vi jobbar med våra investeringar. Chiffonjén har ett 50-tal entreprenörsfamiljer som delägare och en portfölj med investeringar till ett värde av ca 240 mkr som har haft en väldigt positiv utveckling. Värdet per aktie är idag mer än tre gånger så högt som för fem år sedan.

Läs mer >
 

Chiffonjén stänger övertecknad nyemission

av Magnus Trast 20 Maj, 2020 i Chiffonjén
KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2022 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.