Veg Tech

Veg Tech är en av nordens ledande leverantörer av vegetationsteknik inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Huvudkontoret finns i Vislanda, strax utanför Alvesta, där odlas även huvuddelen av växterna. Veg Tech bedriver även verksamhet i Danmark, via eget dotterbolag, samt försäljning i Norge och Finland.

Chiffonjén gjorde sin första investering i Veg Tech den 1 juli 2011. Efter några mindre tilläggsförvärv ägde Chiffonjén 11,5 % av aktierna och var näst största ägare när företaget såldes i juli 2018. Se pressrelease under "Nyheter"

2011 omsatte Veg Tech 52,9 mkr med ett rörelseresultat på 7,5 mkr. 2017 hade omsättningen växt med 131 % till 122,0 mkr med en fortsatt god lönsamhet; 19,0 mkr. Veg Tech ingår idag i börsnoterade Nordic Waterproofing.

KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2022 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.