Generationsskifte
maj 16, 2019
regler-generationsskifte
Nya Regler för Generationsskiften
mars 9, 2020

Extern finansiering vid företagsexpansion

När företag går bra och befinner sig i en expansionsfas så blir ofta kapital en avgörande resurs för att kunna fullfölja expansionen och göra investeringar som drar företaget i rätt riktning.

Det finns huvudsakligen två vägar att gå för att inhämta kapital till företaget. Antingen skjuter ägarna in eget kapital, eller så får man hjälp utav en extern part såsom bank, investerare eller familj. Oavsett det alternativ man väljer så bör man vara medveten om riskerna samt vilka fördelarna är.

Om huvudsyftet enbart är att utöka mängden kapital i firman utan strategisk rådgivning vid expansionen så kan internt finansierat kapital eller ett lån via bank löna sig. Däremot, om företaget vill förbättra förutsättningarna för en lyckad expansion och förbättra möjligheterna för framtiden, så bör man inte stirra sig blind på enbart kapitalbehovet. För det finns en typ av resurs som är mer värdefull än kapital: aktivt delaktiga investerare.


Värdet av en aktiv investeringspartner

Vid en företagsexpansion är företagets mål relativt simpelt vid första anblick. Det handlar i stora drag om att utveckla företaget och växa. I många fall kan det vara större affärer som företag rott i hamn eller en marknad med hög efterfrågan av företagets produkter eller tjänster. Ägarna upplever att det är dags att växla upp företagets nuläge med större investeringar som kräver kapital.

För att lyckas vid en expansion så är det inte bara kapitalbehov som ställer krav. Utan det finns fler utmaningar som måste bemötas för att företaget ska lyckas. Företag i expansionsfas är också i en utsatt situation då företag kan komma att lida av "växtvärk" till följd av ny personal, nya kunder, hög belåningsgrad och en ökad komplexitet. Med hjälp av en aktiv och engagerad investerare så säkrar företag inte enbart upp den externa finansieringen, utan får också tillgång till investerarens breda nätverk med kontakter, expertis tid och kunskaper. Dessa kan visa sig vara helt avgörande för att lyckas vid en expansion.

Investerare har ofta en gedigen kunskap och erfarenhet av olika företagssituationer samt kan erbjuda en extern överblick som ger företaget nya infallsvinklar. Aktiva investerare har också ett intresse i att företaget går bra då det säkerställer att det investerade kapitalet ger önskad avkastning.


Hitta rätt investerare för dig

Om du har bestämt dig för att söka externt kapital och överväger att hitta investerare till företaget så är det viktigt att välja rätt investerare för dig och ditt företag. Några överväganden du bör ta i beaktande är att investeraren besitter rätt kompetens, erfarenhet, god tillgång till kapital och aktivt kan vara behjälplig ägare och företag. En viktig aspekt är att den investerare du väljer bör ha kompetenser och egenskaper som kompletterar dina. Den externa partnern ska med sitt nätverk, kapital och erfarenheter kunna bistå med råd och strategier som hjälper och förbättrar företagets tillväxtmöjligheter.

Det är också viktig att målsättningar tidigt diskuteras med den externa partnern så att båda parter går in i samarbetet med rätt förutsättningar och en gemensam vision. Det är viktigt att målsättningarna och visionen delas av båda parter för att affärsrelationen ska få en god grogrund.


Chiffonjén - nya investerare ger nya möjligheter

Chiffonjéns aktieägarnätverk med många entreprenörer är en stor tillgång. Vi erbjuder aktivt och professionellt styrelsearbete och våra ledamöter har lång erfarenhet av att utveckla företag. Chiffonjén gör långsiktiga investeringar i både noterade och onoterade tillväxtföretag. Vi kan hjälpa dig med att upprätta de avtal som krävs och vilken typ av investering som är det bästa alternativet. Vi hjälper ditt företag att fortsätta utvecklas.

KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2018 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.