Extern finansiering vid företagsexpansion
maj 24, 2019

Generationsskifte

Sveriges företagare är ett åldrande släkte. Enligt en rapport som Företagarna publicerade år 2017 är fyra av tio företagsledare 55 år eller äldre, och cirka en sjättedel över 65 år. Sammanlagt är det 47 000 företag med 310 000 anställda som har en äldre ägare. Statistiken beskriver tydligt framtiden för svenskt företagande; oerhört många svenska företag står inför ett generationsskifte de kommande åren.

”Ägarskifte är en fråga som berör tusentals företag med hundratusentals anställda, och att det underlättas kommer vara avgörande för många företags fortlevnad” säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna

Ägar- och generationsskiften är ett naturligt inslag i företagandets vardag, ändå upplever många företagare svårigheter med ägar- och generationsskifte. Förutom det känslomässiga perspektivet att lämna över sitt livsverk kan det vara svårt att hitta någon som kan och vill ta över företaget.

Riskerna vid ett generationsskifte är att företaget stagnerar och att kompetensen inte räcker till för att driva företaget vidare, allt eftersom marknaden förändras. Att hitta rätt person som både kan och vill ta över företaget är en lång process, vilket gör det viktigt att börja förberedelserna i god tid.

Ett oplanerat och oförutsett generationsskifte är ofta både dyrt och skadligt för företaget, och att lägga ner fungerande företag gör att både arbetstillfällen, nätverk och kunskap går till spillo.


Utmaningar för företag vid ett generationsskifte

De två största utmaningarna vid generationsskifte är den känslomässiga processen och att ha tillräckligt med tid för att planera en smidig övergång. Generationsskifte kan för företagsägare upplevas som känslomässigt svårt och i processen måste både egna värderingar, delaktighet och rättvisa få sitt utrymme. Det är oerhört viktigt att involvera alla familjemedlemmar som är delaktiga i företaget, och låta alla få ta plats i dialogen om företagets framtid. God planering och god kommunikation är grunden för ett lyckat generationsskifte.

För att genomföra ett ägar- och generationsskifte med gott utfall är förberedelse och att vara ute i god tid är oerhört viktigt. För att överlämningen ska ske på bästa sätt är det viktigt att påbörja planeringsprocessen tidigt. Förutom att en korrekt värdering av företaget och dess tillgångar utförs måste man även tänka på företagets framtid och hur kompetens, kontakter och varumärke bevaras.

Ett generationsskifte kräver mycket kunskap om just ägarskiften, överlåtelser, juridik och skatteregler. Företaget och dess tillgångar måste värderas, relationen med anställda och kunder säkerhetsställas och kontakter med leverantörer och långivare uppföljas. Med nya krafter i företaget kan dock nuvarande ägare avlastas och göra ett generationsskifte mindre akut. Att anlita en extern rådgivare kan vara en stor hjälp för att förenkla och vägleda vid ägarbytet.

Framförallt är det mindre ägarledda företag som tar skada av det obligatoriska administrativa arbetet. En extern rådgivare bör även kunna ge svar på både juridiska frågor och hålla den interna diskussionen strukturerad och konstruktiv; detta sparar företaget både tid och resurser. Förutom de formella dokument som måste upprättas bör man även tänka på företagsvärdering, successionsplan och planera för hur övertagarens framtida kompetens och erfarenhet bäst kan användas för företagets framtida utveckling.


Chiffonjén – nya investerare ger nya möjligheter

Men allt är inte negativt, ett generationsskifte kan också ge företaget nya möjligheter. Fördelar med nya ägare är att nya idéer, ny kompetens och större nätverk tillkommer företaget.

Chiffonjéns aktieägarnätverk med många entreprenörer är en stor tillgång, vi erbjuder aktivt och professionellt styrelsearbete och våra ledamöter har lång erfarenhet av att utveckla företag. Chiffonjén gör långsiktiga investeringar i både noterade och onoterade tillväxtföretag. Vi kan hjälpa dig med att upprätta de avtal som krävs och vilken typ av överlåtelseform som är det bästa alternativet. Vi hjälper ditt företag att fortsätta utvecklas.

KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2018 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.